Vind vandaag uw nieuwe (t)huis

  • U zoekt
  • Type
  • Gemeente / Regio

Is het nog interessant om zonnepanelen te plaatsen in 2021?

Wat is er veranderd?

Tot begin dit kalenderjaar had iedereen die zonnepanelen installeerde, het recht om tot 15 jaar het omgekeerde telprincipe te gebruiken. Dit houdt in dat wanneer uw zonnepanelen meer elektriciteit produceren dan je werkelijk verbruikt, de meter terug draait en je minder energiekosten hoeft te betalen. Het zogenaamde outputwaardepercentage.
In het begin van dit jaar heeft het Grondwettelijk Hof dit principe vernietigd. Eigenaars van zonnepanelen krijgen nu een kleine vergoeding voor de stroom die ze op het net halen maar moeten de volle pot betalen voor die wat ze er later terug afhalen. Met andere woorden verliezen prosumenten de mogelijkheid om het net te gebruiken als een soort gratis batterij. Prosumenten zijn consumenten die tegelijkertijd ook produceren. Dit nieuwe systeem is voordelig wanneer veel van de zelf opgewekte stroom onmiddellijk wordt verbruikt. Het is dan belangrijk om het tijdstip van productie en verbruik op elkaar af te stemmen.

 

Eigenaars met een digitale teller

Zoals eerder aangehaald vallen eigenaars van zonnepanelen met een digitale teller nu onder het nieuwe nettarief van werkelijke afname. Het prosumententarief, dat meestal tussen de €200 en 400€ zat, wordt hun niet meer aangerekend. Wel een netkost gebaseerd op de werkelijke afname. De netkost is een vergoeding dat wordt aangerekend voor het gebruiken van de elektriciteitsnet. Omdat eigenaars van zonnepanelen die vergoeding ook moeten betalen wanneer hun zonnepanelen geen elektriciteit produceert is het interessant om veel te verbruiken wanneer er veel geproduceerd wordt. Dit is niet voor iedereen zo voor de hand liggend en daardoor daalt de rentabiliteit van zonnepanelen. Daarom voorziet de Vlaamse overheid voor het einde van 2021 een eenmalige financiële compensatie die overeenstemt met een rendement van 5%. Het bedrag wordt berekend op basis van het geïnstalleerde vermogen en het jaar van de installatie.

 

Eigenaars met een analoge meter

Voorlopig veranderd er voor eigenaars van zonnepanelen met een analoge teller niets. Hun meter blijft terugtellen en het prosumententarief blijven ze betalen tot ze een digitale meter installeren. Het is mogelijk om te wachten tot 2025 om te veranderen van teller. Aanvankelijk was gepland om prosumenten prioritair de installatie van een digitale meter te laten uitvoeren. Maar de Vlaamse regering en Fluvius hebben de mogelijkheid gegeven om te wachten tot 2025. Opgepast met te lang wachten! De financiële compensatie waarop mogelijk beroep op gedaan kan worden, kan maar aangevraagd worden tot eind 2025. Dat is een eenmalige financiële compensatie dat de Vlaamse overheid voorziet op het moment dat er overgeschakeld wordt van een analoge meter naar een digitale meter. Het bedrag wordt berekend op basis van het geïnstalleerde vermogen en het jaar van de installatie.

Toekomstige eigenaars

Toekomstige eigenaars vallen onmiddellijk onder het nettarief werkelijke afname en krijgen automatisch een digitale teller. Zij betalen zoals hierboven vermeld dus geen vast jaarlijks prosumententarief meer, maar een netvergoeding gecalculeerd op de werkelijke afname. Wat de energieregulatoren feitelijk willen is zelfconsumptie stimuleren. Zij willen dat de geproduceerde elektriciteit onmiddellijk verbruikt wordt. Daarom zijn zonnepanelen voordelig voor mensen die overdag veel elektriciteit verbruiken wanneer de zon schijnt.

Powered by hookstone