Vind vandaag uw nieuwe (t)huis

  • U zoekt
  • Type
  • Gemeente / Regio

Verlaagd Btw-tarief van 6%

Wist je dat het voortaan mogelijk is om uw woning te bouwen aan 6% in plaats van 21% btw? Hier kan je natuurlijk heel wat mee besparen! We leggen hieronder even uit hoe dat nu precies in zijn werk gaat:

Wie een woning koopt om deze volledig af te breken en nadien herop te bouwen, kan genieten van het btw tarief van 6% in plaats van de gebruikelijke 21%. Dit geldt zowel voor projecten van natuurlijke personen als die van bouwpromotoren.

De bedoeling van deze maatregel is om verouderde woningen makkelijker te kunnen vervangen door nieuwe en energiezuinige woningen. Win-Win dus!

Het 6% btw-tarief gold al voor de afbraak en wederopbouw van woningen in 32 centrumsteden, sinds 1 januari 2021, geldt de regel voor het hele land! Deze nieuwe regeling heeft haar eigen voorwaarden en zal naast de huidige regeling voor de centrumsteden bestaan.

De nieuwe regeling is van toepassing op de handelingen waarvoor de btw opeisbaar wordt tussen 1 januari 2021 en 31 december 2022.

Wat houdt dit precies in?

Er moet sprake zijn van een afbraak van een gebouw en de heropbouw van één of meerdere woonentiteiten. Het is niet nodig dat het afgebroken gebouw initieel een woning was, zo is het bijvoorbeeld mogelijk een oude schuur af te breken om er een privéwoning op te bouwen om aan het 6% tarief te voldoen.

Het is wel noodzakelijk dat de heropgebouwde woning zich op hetzelfde perceel bevindt als het gesloopte gebouw. Het afbreken en heropbouwen moet gebeuren door of in opdracht van dezelfde persoon, dit kan zowel een particulier of een bouwpromotor zijn.

Het verlaagde btw-tarief kan enkel toegepast worden op de werken die betrekking hebben op de eigenlijke woning. Werken in de tuin zoals de aanleg van een nieuwe tuin of het plaatsen van een omheining of een zwembad, horen hier niet bij.

Voor wie is het bedoeld?

Helaas kan niet iedereen genieten van dit verlaagd tarief. Er zijn een aantal voorwaarden aan gekoppeld. Ten eerste moet het gaan om uw enige woning. Ten tweede is het verplicht om in de gebouwde woning uw hoofdverblijfplaats te vestigen. Deze voorwaarden moeten voor minimum 5 jaar volbracht worden, anders zal een deel van de voordelen achteraf terug betaald moeten worden.

Om welke woningen gaat het?

Het nieuwe gebouw moet dus een woning zijn die uitsluitend en hoofdzakelijk gebruikt zal worden als privéwoning, ook mag deze niet groter zijn dan 200 m² bewoonbare oppervlakte. Het gesloopte gebouw moet minimum 10 jaar oud zijn.

Powered by hookstone