Vind vandaag uw nieuwe (t)huis

  • U zoekt
  • Type
  • Gemeente / Regio

Herbestemmen van vastgoed

Tal van bestaande oude woningen staan op de betere locaties maar een verbouwing naar de hedendaagse wooncomfortnormen kan helaas niet meer aan een verantwoord kostenplaatje .... alzo dringt een herbestemming zich op ! Wij hebben ons gespecialiseerd in het herbestemmen van vastgoed, we onderzoeken welke herbestemming het meeste oplevert voor de verkopende eigenaars om alzo toch nog de hoogste prijs uit de markt te halen. We zoeken en houden van de uitdagingen, bel ons voor een verkennend gesprek.

Powered by hookstone